Projecte ABEONA

ABEONA és un projecte d’àmbit europeu finançat a través del programa Erasmus+ on hi participen 10 actors de 6 països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria, Alemanya i Bèlgica). Entre els diferents actors que prenen part de la iniciativa cal destacar la presència d’entitats de base, federacions d’entitats y experts internacionals. Des d’Espanya participem directament FEPA i l’entitat Plataforma Educativa.

El treball que es durà a terme entre el setembre de 2015 i el juny de 2017 té per objectiu oferir una resposta efectiva per a la integració professional de joves extutelats a nivell europeu, posant especial èmfasi en la millora de competències dels professionals que intervenen amb els i les joves.

Entre les diferents activitats que es realitzaran, s’inclou l’elaboració d’informes entorn als serveis d’emancipació del joves extutelats a cada país, la recopilació de bones pràctiques, així com l’intercanvi de metodologies, innovacions i eines en la intervenció que permetin millorar el trànsit d’aquest col·lectiu de joves cap a la vida adulta. A partir d’aquestes primeres accions es desenvoluparà, implementarà i avaluarà un programa formatiu a fi d’enfortir les competències professionals dels equips.

El projecte també vol servir de base per l’establiment d’una xarxa d’anàlisi i acció entorn a la qualificació dels equips educatius que intervenen amb joves extutelats.

Durant la darrera fase del projecte, fruit de la gran disparitat de polítiques existents en els diferents territoris en aquesta matèria, es recopilaran les accions necessàries en clau d’incidència política a cada un dels països per tal de millorar l’autonomia dels joves extutelats a Europa. També s’indicaran les accions pertinents enfocades a la necessària tasca de sensibilització del col·lectiu.

Es preveuen un parell de jornades d’intercanvi europeu: La primera tindrà lloc a principis de 2016 i es centrarà entorn a la inserció laboral de la joventut en risc a Europa. D’altra banda, la segona estarà orientada a recollir les principal conclusions del projecte i el tancament del mateix i per tant, està prevista de cara a l’any 2017.

Durant el mes de setembre es va realitzar una jornada de formació a Brussel·les, per veure la notícia completa podeu fer clic aquí.

I podeu consultar el butlletí extraordinari sobre aquest projecte aquí.Eines d’inserció laboral

CATALÀ CASTELLÀ
ANGLÈS

NATIONAL REPORT SPAIN

CASTELLÀ
ANGLÈS

Second National Report Spain

ANGLÈS

Podeu trobar tota la informació del projecte a la seva pàgina web.