Orixe e evolución

A Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos constituíuse o 28 decembro de 1999 co obxectivo de aglutinar ás organizacións que estaban a desenvolver proxectos de atención a mozos(as) tutelados(as) e extutelados(as) a partir dos 16 anos.

A Federación foi crecendo en entidades e a mediados de 2003 profesionalízase o equipo de xestión coa vontade de dar resposta aos novos retos sociais. A partir deste momento a organización creceu, formalizáronse os encargos, definíndose as liñas de traballo e se teñen formulando e executando novos proxectos.