El dimecres 19 de juliol va tenir lloc l’acte de reconeixement a joves extutelats que han participat del programa de beques per a estudis que l’Obra Social “La Caixa” porta finançant des del curs 2009-2010 i on, a més a més, es va materialitzar públicament la signatura del conveni pel proper curs 2017-18. A l’acte hi va assistir la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i Coll, també el director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró Ribas i el Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvo i Pla. A l’acte es va reconèixer el treball i la dedicació d’una dotzena de joves que han acabat els seus estudis gràcies a aquestes ajudes econòmiques.

El programa de Suport Econòmic per a Joves Extutelats que realitza Estudis de Formació Reglada és una col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària “la Caixa”. FEPA és l’entitat responsable de la gestió d’aquesta iniciativa des dels seus inicis en el curs 2009-10 que al 2016 ha acabat la seva setena edició.

El programa completa les actuacions que també es duen a terme en altres àmbits (habitatge, psicològic, jurídic…) i que fan possible l’atenció integral necessària per aconseguir un major grau d’èxit segons s’ha demostrat a partir de l’experiència. L’acompanyament i l’atenció individualitzada són també elements fonamentals per a la intervenció socioeducativa i compten amb una molt bona valoració per part dels mateixos joves que han participat del programa.

Fins al moment més de 170 joves han estat beneficiaris del programa des del 2009. Al 2016 s’han beneficiat del programa 42 joves (18 nois i 24 noies) d’entre 18 i 24 anys.