Jornades de presentació de la Guia d’Emancipació

Al febrer de 2018 vam iniciar un cicle de presentacions de la Guía d’Emancipació en diversos punts del territori. Aquestes trobades organitzades per FEPA amb la col·laboració de les entitats federades estan dirigides a educadors, professionals del tercer sector i membres de l’administració.

La pàgina web www.guiaemancipacio.org és un recurs per a persones joves que estan sent tutelades o han estat tutelades per l’administració i per als respectius equips educatius que treballen amb aquest col·lectiu. L’objectiu de la pàgina és el d’integrar tota la informació relativa als diferents recursos, prestacions, tràmits, drets i deures, llocs on poder recórrer, etc. que resulta específica per a joves extutelats en els diferents territoris de l’Estat.

Projectes relacionats
Notícies relacionades
Trobades Internacionals de Joventut: Cabueñes 2018 (Bitàcola FEPA I)
Jornada: L’emancipació de la juventut tutelada i extutelada a Espanya