Cicle de tallers de suport jurídic per a joves i professionals

Des de FEPA i amb la col·laboració de IACTA, cooperativa d’assessorament jurídic i transformació social, vam posar en funcionament des del passat mes de juny una sèrie de tallers per ajudar a professionals i joves a entendre millor qüestions en l’àmbit d’estrangeria.

Pel que fa al jovent, se’ls dona eines per tal que coneguin la seva situació administrativa i puguin contribuir directament en tots els tràmits administratius relacionats i, un cop arribin als 21 anys, tinguin els coneixements dels seus drets i obligacions per poder encarregar-se d’aquestes gestions ell/es mateixo/es. De cara als professionals que treballen amb aquests joves, l’objectiu és que sàpiguen els tràmits més habituals i com dur-los a terme en l’àmbit d’estrangeria.

D’aquesta forma, hi ha uns tallers dirigits als/les joves migrants de 18 a 21 anys i uns altres dirigits als/les professionals que fan intervenció amb joves migrants extutelats/des. Es limita l’accés d’aquestes sessions a 20 persones com a màxim per afavorir la participació dels assistents.

Projectes relacionats
Notícies relacionades
Jornada Institucional FEPA 2019
La recerca en infants i joves amb mesures de protecció a Catalunya