Jornades FEPA 2013

Projectes relacionats
Notícies relacionades

FEPA va organitzar a Saragossa els dies 9 i 10 maig 2013 les seves VI Jornades estatals. Més de 150 professionals del sector social i les administracions públiques van participar en l’esdeveniment.

Les Jornades, que es van celebrar sota el títol “El repte d’emancipar-se: avui”, van impulsar la reflexió compartida entre responsables de les administracions públiques i professionals de la intervenció sobre el valor i la importància dels serveis de suport a l’emancipació per a joves tutelats i extutelats i els elements clau que han configurar-los.

Les Jornades també van oferir als professionals coneixement expert amb l’objectiu que els permeti millorar la intervenció amb el col·lectiu.

Jornades FEPA 2014
Jornades FEPA 2012