Jornada: el suport dels recursos de transició a la vida adulta dels joves extutelats

El passat dia 20 de setembre es realitza al Palau Macaya la jornada al Suport dels recursos de transició a la vida adulta dels joves extutelats: què hem de fer per tenir més impacte?

Durant la jornada van participar voltant de 130 persones provinents d’una quarantena d’entitats, de diferents càrrecs de l’àmbit de l’administració i del món universitari. La jornada aborda l’anàlisi dels recursos de suport a la transició dels joves extutelats des de diverses perspectives, tant en el camp més pràctic com l’acadèmic, i content amb la participació de 2 ponents internacionals.

A continuació trobareu un resum de les diferents intervencions i ponències que es van realitzar durant la jornada en forma de vídeo.

BENVINGUDA

– Sr. Ricard Calvo. Director general d’Atenció a la Infància i Adolescència.
– Sra. Pepa Arqué. Presidenta FEPA.

PONÈNCIA: L’impacte de les polítiques d’emancipació: Els estudis de seguiment dels joves que han passat por el sistema de protecció de menors.

– Sr Mark E. Courtney. University of Chicago.

La guia d’emancipació, un recurs per a professionals i joves tutelats i extutelats

Ana Villa i Miriam Garcia. FEPA.

Grups de treball i reflexions.

  • Grup 1: Seguiment dels joves quan surten dels recursos. Qui ho ha de fer? Com? Per què? Relatoria
  • Grup 2: Perfils dels joves: Fan falta requisits dels joves per accedir als recursos o fan falta més recursos que s’ajusten als perfils de les necessitats dels joves? Relatoria
  • Grup 3: Preparació per a l’Autonomia: Què hauríem de fer que no s’estigui fent? Què podríem millorar?
  • Grup 4: Professionals de la intervenció: Quines necessitats de formació tenim? Són adequats els perfils actuals? Cal més formació específica? Relatoria
  • Grup 5: Participació dels joves: Com ens organitzem? Com s’incorporen? Com s’impulsa? Relatoria
  • Grup 6: Treball en xarxa: Estem fent una bona coordinació dels recursos del territori? Quins reptes tenim?

PROGRAMES I SERVEIS PER AJUDAR ALS JOVES extutelats EN EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA: UN ESTUDI COMPARATIU ENTRE CHICAGO I BARCELONA.

– Sra. Josefina Sala. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Sra. Laura Arnau. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El finançament de les polítiques d’emancipació: Claus per fer-la possible.

– Sr. Fred Wulczyn. University of Chicago.

A continuación encontraréis los vídeos de las ponencias:

Projectes relacionats
Notícies relacionades
Coneixement

Trobades Internacionals de Joventut: Cabueñes 2018 (Bitàcola FEPA I)

Activitat

Taller en àmbit jurídic per a joves: ONLINE!

Activitat

Taller per parlar en públic per a joves

Activitat
Jornades FEPA 2017
Jornades FEPA 2015