La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials), La Universitat de les Illes Balears i “la Caixa”, han tancat un acord per finançar la totalitat del cost de matriculació universitària al col·lectiu de Joves tutelats i extutelats que vulguin cursar els seus estudis superiors a la Universitat de les Illes Balears. A més a més, els i les Joves també rebran un complement econòmic durant el curs.