Suport econòmic per a l’estudi

El programa de Suport Econòmic per al Jovent Extutelat que realitza Estudis de Formació Reglada és una col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i la Fundació “la Caixa”. FEPA és l’entitat responsable de la gestió d’aquesta iniciativa des del seus inicis.

La iniciativa que es porta a terme des del curs 2009-10 ha permès donar suport a més de 125 joves que mitjançant un ajut econòmic de caire mensual poden garantir l’inici, desenvolupament i/o assoliment del seu projecte formatiu (majoritàriament Cicles de Grau Mig i Superior i Estudis Universitaris).

La finalitat consisteix a procurar la inserció social i laboral de forma efectiva fent així possible l’emancipació dels/es joves. Així, un cop no es compti amb aquest suport es vol garantir que els joves tinguin coneixements, habilitats, capacitats i actituds que els permetin fer les estratègies més adequades per afrontar les situacions pròpies de la vida en la societat actual.

El Programa completa les actuacions que també es duen a terme en altres àmbits (habitatge, psicològic, jurídic,…) i que fan possible l’atenció integral necessària per aconseguir un major grau d’èxit segons s’ha demostrat a partir de l’experiència. L’acompanyament i l’atenció individualitzada són també elements fonamentals per la intervenció socioeducativa i compten amb una molt bona valoració per part dels mateixos joves que han participat del programa.

Generalitat La Caixa