Àrees de treball

ÀREA DE FORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Instrueix les organitzacions i professionals en la casuística concreta de l’emancipació.

ÀREA DE PROJECTES I DESENVOLUPAMENT
Impulsa la transformació social mitjançant el disseny, avaluació i execució d’accions concretes.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Dissenya i executa les estratègies de comunicació de la federació amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre col·lectiu.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Estableix relacions estables i fluides per elaborar polítiques i protocols amb els agents principals del procés d’emancipació.