Celebrem l’Assemblea Extraordinària i l’Assemblea General Ordinària 2022

Foto-Portada-ASAMBLEA22
 • La sessió es va prolongar d’11 a 13.25 hores, celebrant-se en primer lloc, d’11.00 a 11.45, l’Assemblea Extraordinària i, seguidament, l’Assemblea General Ordinària, d’11.45 a 13.25 hores, i va comptar amb la participació de 52 de les 69 entitats federades (el 75%).

Dimarts passat 14 de juny, un dia abans de la ‘Trobada FEPA 2022’, van tenir lloc l’Assemblea Extraordinària i l’Assemblea General Ordinària de FEPA, en modalitat online (via ZOOM) per a les quals, gran part de les persones que composen l’actual junta directiva de la Federació, així com la totalitat de l’equip tècnic de Madrid i Barcelona, es van donar cita en les noves oficines de la delegació catalana, situades al Carrer Via Laietana, 43 B de la ciutat comtal.

La sessió es va prolongar d’11 a 13.25 hores, celebrant-se en primer lloc, d’11.00 a 11.45, l’Assemblea Extraordinària i, seguidament, l’Assemblea General Ordinària, d’11.45 a 13.25 hores, i va comptar amb la participació de 52 de les 69 entitats federades (el 75%).

Foto-ASAMBLEA22-1
Assemblea Extraordinària

Després de la benvinguda inicial, a càrrec de Ferran Rodríguez, president de la FEPA, Jordi Sàlvia, director tècnic de l’entitat, va presentar la proposta de modificació dels Estatuts i Reglament de Règim Intern, aprovada i incorporades després de la votació, sobre la qual destaquem els següents canvis:

 • L’actualització de les direccions de les diferents seus.
 • La decisió de promoure activament l’adhesió d’associacions de persones joves.
 • La incorporació del concepte de ‘entitat vinculada’ a la tipologia de filiacions de la Federació.
 • La regulació de la participació en espais compartits entre *FEPA i les entitats federades.
 • La incorporació de la modalitat de ‘Delegació Territorial Col·legiada’ als diferents Òrgans de Govern de la Federació.
 • L’actualització de mandats de les diferents Delegacions Territorials (de 2 a 3 anys)

Anna Sunyer, actual secretària de la Junta Directiva de FEPA, va ser l’encarregada de donar fi a l’Assemblea Extraordinària i donar pas a l’Assemblea General Ordinària.

Foto-ASAMBLEA22-2
Assemblea General Ordinària

Com ja hem esmentat amb anterioritat, Anna Sunyer, va ser la persona encarregada de donar la benvinguda a les presents, així com d’efectuar la lectura i conduir la votació per a l’aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària i Extraordinària, aprovades per majoria en votació.

Seguidament, es va procedir a la lectura i aprovació de l’Informe de Gestió, el Balanç de Vocalies, la Memòria d’Activitats i el Balanç econòmic de 2021, a càrrec de Jordi Sàlvia, i altres membres de l’equip tècnic de la Federació.

Quant a la gestió, es va realitzar un exhaustiu repàs a totes actuacions dutes a terme per la Federació i el seu equip tècnic durant l’exercici del 2021.

Sobre l’Organització i Governança de l’entitat, es van destacar els següents punts:

 • La necessitat de renovació de la junta directiva per fi de mandat.
 • La importància de la labor de les diferents Delegacions Territorials, les Comissions de Treball i els Grups de Treball.
 • L’aprovació, a la fi del 2021, del finançament necessari per a posar en marxa el Projecte IMEX.
 • Els resultats de l’Enquesta FEPA 2022 (amb les dades del 2021), on es va posar en relleu, tant l’increment de persones joves ateses, com el de professionals dels equips d’atenció de les entitats.
Foto-ASAMBLEA22-4
Foto-ASAMBLEA22-3

A continuació, basant-se en els diferents eixos del Pla Estratègic de l’entitat, es va presentar l’Informe de Gestió de l’exercici 2021. Com tancament d’aquesta part, Carmen Laorden, tresorera de la FEPA, va presentar el balanç econòmic del 2021, després de la qual cosa, es van votar i aprovar aquestes dues parts.

Una vegada finalitzada aquesta part, va arribar el torn de presentar i donar la benvinguda a les dues noves entitats federades: Aldeas SOS Galícia, representada per Jose Cortizo; i Fundación Main Canaries, presentada per Ana María Cabrera. Amb aquesta incorporació, FEPA, passa d’agrupar 69 a 71 entitats en total.

Acabada la benvinguda, es va presentar, en format vídeo, el nou Pla Estratègic 2022 – 2024 de la federació, que teniu disponible aquí.

L’Assemblea va finalitzar amb la presentació, a càrrec de Paloma Garrido, subdirectora tècnica de FEPA, del Pla d’Actuació i Vocalies, així com l’exposició de les actuacions realitzades per les diferents Delegacions Territorials, Comissions de Treball i la resta d’espais de participació de la Federació.

La clausura i comiat va estar a càrrec, una vegada més, d’Anna Sunyer.