Entrades de FEPA18

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), ha publicat l’informe ‘Primera valoración del impacto de la reforma del Reglamento tras la entrada en vigor del real decreto 903/2021’. El document posa el focus en visualitzar l’impacte positiu que ha tingut la reforma del Reglament de la Llei d’Estrangeria, en els primers mesos des de la seva entrada en vigor, entre els quals destaca que un 61% de casos s’han resolt favorablement. En concret, el període de temps analitzat comprèn des del 9 de novembre de 2021, fins a l’1 de març del 2022.

Menú