Beques FEPA 2020-2021

L’objectiu del programa és facilitar la tasca educativa i d’acompanyament a l’emancipació que es realitza des de les entitats federades donant suport econòmic als processos formatius postobligatoris de la joventut extutelada.

Al mes de setembre vam donar a conèixer les bases de la convocatòria, obrint així el període de presentació de sol·licituds. I a l’octubre vam començar a fer el pagament de les beques als i les joves que van ser seleccionats/des seguint rigorosament els criteris establerts a les bases. Us recordem que es tracta d’un projecte pilot amb el qual ajudar a les entitats que donen suport a nois i noies extutelat/des en els seus processos educatius. Les beques FEPA s’abonen en 10 mensualitats de 400 euros cadascuna si es tracta d’una beca completa, però també hi ha la modalitat de mitges beques.

En total vam rebre 37 sol·licituds de les quals 19 complien completament amb els requisits definits a les bases. Si parlem de les beques que van ser assignades, un 60% van ser per a nois i un 40% per a noies. Pel que fa als estudis, un 77% de les beques van ser assignada per a segons cursos de cicles formatius de grau mitjà (sent un 62% nois i un 15% noies), mentre que un 23% de les beques van ser atorgades a joves que realitzen segons cursos de cicles formatius de grau superior (sent tot noies).

Després de revisar les sol·licituds internament, i tot i que inicialment només estava plantejat atorgar-les a 10 persones, es va decidir que es beneficiessin 13 joves. El programa de beques FEPA preveu una coordinació mensual amb els referents educatius per tal de donar seguiment i suport integral als processos acadèmics dels nois i noies que participen en aquesta edició i fent una avaluació contínua de el programa.

Després de la bona acollida de el projecte, volem seguir fent una segona edició i per això esperem donar continuïtat a iniciatives com aquestes en futurs cursos acadèmics.

Menú