Beques FEPA

Des de FEPA posarem en marxa com a iniciativa pilot un programa de beques que beneficiarà joves extutelats/des vinculats/des a les nostres entitats federades. L’objectiu del programa és facilitar la tasca educativa i d’acompanyament a l’emancipació que es realitza des de les entitats federades i facilitar els processos formatius postobligatoris de la joventut extutelada de tot el territori espanyol.

El programa consisteix a proporcionar beques per un import de 400 euros mensuals destinades a la manutenció dels i les joves estudiants. Les beques s’abonaran a partir del mes de setembre de 2020 i fins al juny de 2021 (deu mensualitats en total). Per a això, s’han de complir una sèrie de requisits. Sota teniu informació de el programa, incloent aquests requisits.

La coordinació de el programa recaurà en l’equip tècnic de la Federació, i en la vocalia de Coneixement, Incidència i Comunicació, formada actualment per les següents persones / entitats:

  • Aurora Corona – Fundación Adsis
  • Núria Palau – Esplai Blanquerna
  • Igor Sánchez – Fundación ISOS.

A aquestes persones, cal sumar a el president de FEPA: Ferran Rodríguez – Fundació Eveho.