Coneixement

FEPA centra part del seu treball en la generació de coneixement entorn al col·lectiu de joves extutelats/des.

Portada-Informe-REFORMA_FEPA.jpg

Informe: Primera Valoración del Impacto de la Reforma del Reglamento Tras la Entrada en Vigor del real Decreto 903/2021

Projecte: RECERCA FEPA

Descripció: Document que posa el focus en visualitzar l’impacte positiu que ha tingut la reforma del Reglament de la Llei d’Estrangeria durant els primers mesos des de la seva entrada en vigor. Elaborat per l’Equip Jurídic de FEPA, en col·laboració amb entitats federades i no federades, que treballen amb població extutelada. En total, s’han recollit i analitzat 1.896 expedients de persones joves d’origen estranger extutelades.


Enquestes FEPA

Projecte: RECERCA FEPA

Descripció: Dades recollides en l’Enquesta Anual FEPA: serveis i programes d’emancipació desenvolupats i evolució dels perfils dels/les joves atesos/es.

Descarrega els documents:

2020 Anàlisi de resultats CATESP

2019 Anàlisi de resultats CATESP

2018 Anàlisi de resultats CAT | ESP

2017 Infografia CAT | ESP | Anàlisi de resultats ESP ENG

2016 CAT | ESP

2015 CAT | ESP

2013 CAT | ESP

2013-2017 ENG