La societat actual està sotmesa a canvis constants que fan que els joves d’avui hagin d’afrontar reptes nous. Aquest període encara es mes feixuc quan es tracta de joves amb xarxes de suport a l’entorn molt debilitades. Des del món social cada cop es fa més evident la necessitat d’incidir en les intervencions i polítiques de protecció i benestar cap els més desprotegits per tal de garantir una bona transició cap a la vida adulta, a més de distribuir amb major eficiència els recursos disponibles.

Per aquest motiu naix el projecte CALEAMI: Es tracta d’un estudi d’avaluació que sorgeix de la necessitat de conèixer quin es el impacte real dels serveis i recursos destinats en el procés a la vida adulta dels/les joves tutelats i extutelats/des. Per tant, és imprescindible acordar uns valors per tal de crear un indicadors adients per a poder mesurar de forma correcta tots els aspectes que hi influeixen. Només coneixent les mancances, necessitats i allò que s’ha de potenciar es podrà reorientar, ajustar i millorar el sistema actual de serveis que rep el jovent tutelat i extutelat en risc d’exclusió i amb problemes d’integració a la vida adulta. Les conclusions extretes serviran per actualitzar i millorar l’experiència en el procés i l’efectivitat de la inserció en el món adult.

Aquesta iniciativa, iniciada a primeries de 2018, està impulsada pel programa de Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS) de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb FEPA.

En aquest primer procés de recerca de dades i de qüestions representatives que cal valorar, és important que la informació provingui dels sectors que treballen diàriament amb aquest col·lectiu com joves, educadors i altres professionals. Els dubtes es porten a una taula rodona on els membres amb diferents formacions i joves implicats debaten, comparteixen i intercanvien coneixements, idees i experiències, aportant una mirada més critica i propera.

Podeu trobar més informació a la pàgina web dedicada exclusivament el projecte AQUÍ.