El passat dilluns dia 19 d’octubre FEPA va assumir la coordinació de la PINCAT per un període de tres anys després de ser aprovat pels membres que la composen. Des de la Federació,  la Pepa Arqué i l’Anna Sunyer en venien participant tant al grup motor com al plenari.

L’Anna Sunyer serà la persona que ostenti la coordinació que, fins ara, en Paco Estellés havia exercit des de Fedaia.

En el marc del pla d’acció de la PINCAT es trobarà el trasllat al nou Govern de les propostes fetes als partits polítics prèviament a les eleccions.

Document de propostes