El passat 29 de setembre va tenir lloc al Consell Comarcal d’Osona una jornada de difusió del web www.guiaemancipacio.org, l’eina creada per FEPA per fer arribar als/les joves informació i acompanyament educatiu en el seu procés d’emancipació. La jornada va ser dinamitzada per la tècnica de FEPA de l’esmentat projecte, Miriam Garcia, i Genoveva Gorchs, de la Fundació Projecte i Vida, membre de la Comissió de Treball que es reuneix de forma bimensual per al desenvolupament òptim del web.

La trobada va servir per presentar la Guia d’Emancipació i, a més, per recollir propostes dels i les professionals participants, fet indispensable que ens permet fer del web una eina viva en procés de millora continuada. Van participar més d’una vintena d’assistents que, de forma pràctica i mitjançant l’ús de la pàgina web, es van plantejar com acompanyar els/les nostres joves a partir d’unes situacions fictícies que havien de resoldre des de l’acompanyament d’un/a professional.

Agraïm l’assistència i participació entusiasta, així com la confiança d’Anna Matas, coordinadora de l’Area d’Infància i Família del Consell Comarcal Osona, que ens va facilitar enormement la posada en marxa de la jornada.

La pàgina web www.guiaemancipacio.org és un recurs per a persones joves que estan sent tutelades o han estat tutelades per l’administració i per als respectius equips educatius que treballen amb aquest col·lectiu. L’objectiu de la pàgina és el d’integrar tota la informació relativa als diferents recursos, prestacions, tràmits, drets i deures, llocs on poder recórrer, etc. que resulta específica per a joves extutelats en els diferents territoris de l’Estat. Més informació aquí.Durant els passat dies 6 i 11 de setembre un educador de YMCA Zaragoza i una educadora deServei Solidari van participar del projecte Study Visit Meda a Portici, Nàpols. Un projecte consistent en un espai d’intercanvi y aprenentatge entre professionals de diferents països que treballen amb joves immigrants en situacions de desigualtat d’oportunitats. Els educadors participants van valorar molt positivament la oportunitat de visitar i conèixer de primera mà un recurs d’habitatge de l’entitat organitzadora de l’intercanvi

 Aquí podeu veure algunes imatges de la seva estància.

visit meda 1

visit meda 2

D’altra banda, durant la setmana del 20 al 27 de setembre, 5 joves procedents de les entitats,EvehoHorueloOzanam i Projecte i Vida també van participar d’un intercanvi entre joves de diferents països a Portici gràcies al projecte “Right to choose”, l’objectiu del qual consistia en la  promoció de la ciutadania activa i la ciutadania europea així com el desenvolupament de la solidaritat i la tolerància entre joves. El joves que van prendre part de l’intercanvi el valoren molt positivament i agraeixen moltíssim l’oportunitat d’haver pres part de l’experiència.

A continuació podeu veure algunes imatges de la seva estada. 

joves 1

joves 2