S’han incorporat tres noves entitats a FEPA;

Casa Escuela Santiago Uno

Situada a Salamanca, Castella i Lleó. El seu objectiu és l’atenció a nens i joves en risc d’exclusió social en diferents projectes; L’ensenyament de Formació Professional reglada , els tallers ocupacionals i d’inserció sociolaboral, i l’educació no formal que passa per exemple per l’escola de circ, la cooperació al desenvolupament al marroc, l’aula alternativa, el club esportiu, la ràdio, etc.

Enllaç a la seva pàgina web  www.casaescuelasantiagouno.es

Fundación Adsis

F. Adsis és una fundació d’àmbit estatal. Concretament a la seu de Valladolid a Castella i Lleó els seus col·lectius d’atenció són els joves en risc d’exclusió social, dones, persones privades de llibertat, menors i immigrants.

Els seus sectors d’intervenció són l’orientació laboral, la formació professional, l’acompanyament educatiu, l’educació en valors, les mesures judicials en centres de dia i alternatives al centre penitenciari, els serveis de protecció a la infància i joves extutelats, la cooperació al desenvolupament, el comerç just i el treball amb les famílies.

També gestionen els habitatges de transició a la vida adulta ubicats a Bilbao i Pamplona.

Enllaç a la seva pàgina web   www.fundacionadsis.org

Fundación Privada Santa Rosalía 

Situada a Teià, província de Barcelona. El seu objectiu és l’atenció a nens i joves en situació de risc d’exclusió social, tutelats i extutelats per l’administració. Disposen d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) per a menors fins als 18 anys i també tenen 2 pisos assistits per a majors de 18 anys ubicats a Teià.

Enllaç a la seva pàgina web   www.starosalia.es