El dia 21 febrer 2014 FEPA va organitzar a Extremadura una Jornada sobre Autonomia personal i processos d’emancipació a joves tutelats i extutelats. La jornada va comptar amb la participació del director general de Política Social i Família, Sr. Juan Bravo i el subdirector, Sr. Antonio Marrón . Hi van participar una cinquantena de persones, responsables d’entitats, educadors i tècnics de les administracions públiques, alguns d’ells vinculats a menors.

La jornada va oferir un espai de reflexió i debat amb una visió àmplia sobre els processos d’emancipació a joves tutelats i extutelats. Va aportar diferents perspectives sobre models d’intervenció i recursos existents que puguin donar resposta a les dificultats que presenten els nois i noies per afrontar l’autonomia personal i la independència.

El Contingut de la jornada, d’un matí de durada, va començar amb una Taula Rodona sobre El treball amb joves extutelats. Es va parlar sobre la necessitat de continuar la intervenció amb joves extutelats després de la intervenció amb menors, aprenentatges i experiències del marc de serveis actuals d’Extremadura. D’altra banda es va parlar de l’emancipació com a procés, elements clau i factors d’èxit, i també de diferents dispositius de suport en el procés d’autonomia.

Per concloure la jornada hi va haver la projecció del documental Corredors de fons i un posterior col·loqui al voltant de la Taula Rodona i de la projecció del vídeo.

Enllaç de la notícia a “El Periódico de Extremadura “  aquí