El passat mes de desembre, abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, vam enviar a tots els partits polítics un document amb propostes a favor del col·lectiu de joves extutelats. L’escrit es titula En xarxa vetllem per una joventut extutelada i sense suport familiar amb drets i oportunitats i podeu consultar-lo en la seva totalitat a la nostra pàgina web.

Ara, durant el mes de juny i juliol, hem iniciat una ronda de trobades amb els grups parlamentaris un cop constituït el nou equip de Govern i ens hem centrat en aprofundir en el contingut de les propostes que els havíem traslladat fa uns mesos. Dos dels aspectes fonamentals tractats han estat:

  • D’una banda, l’adaptació necessària de programes i serveis per a joves extutelats arrel de l’arribada continuada de joves estrangers sense referents familiars a Catalunya i de les seves necessitats.
    —-
  • De l’altra, la necessària modificació de la Renda Garantida de Ciutadania, o bé, de la Llei de prestacions per a joves extutelats, per tal de garantir que més enllà dels 18 anys i dels 21 anys, els i les joves tinguin dret a disposar de suport econòmic.

Concretament, ens hem reunit amb Josep Maria Forné i amb Saloua Laouaji, diputats de Junts per Catalunya, Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú Podem, David Rodríguez d’Esquerra Republicana de Catalunya i, amb Eva Granados i Raúl Moreno, diputats al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Volem agrair als grups parlamentaris la bona acollida i predisposició a col·laborar en la millora qualitativa de l’atenció al jovent extutelat.


La sentència del Tribunal Constitucional apareguda el passat mes de gener de 2017 assenyalava la necessitat de variar el model de distribució de fons de la convocatòria de subvencions del 0,7% d’IRPF. Es tractava de què el repartiment es dugués a terme des de les diferents comunitats autonomies atesa la seva competència en matèria de serveis socials. Des del mes de febrer i fins el mes de juny de 2017 s’ha produït un llarg procés de negociació entre el Ministeri, les comunitats autònomes i també s’ha comptat amb les visions aportades per part de les plataformes que engloben una major representativitat de tercer sector social estatal. El 2017 s’ha establert un nou model que serà efectiu per la distribució de fons enguany i que garanteix i resol l’execució de programes de cara a l’any 2018.

La convocatòria al 2017 es farà en dos trams diferenciats: un autonòmic, corresponent al 80% de fons disponibles, i, un estatal, amb el 20% de fons restants. Cada comunitat autònoma està treballant sobre el text de bases i convocatòria d’IRPF que durà a terme enguany. Podeu trobar l’Acord del Consell Territorial que regeix el tram autonòmic i aquí els criteris de distribució. Alhora, en els propers dies s’espera la publicació de la convocatòria d’IRPF en el seu tram estatal. Podeu trobar les bases de la convocatòria estatal aquí.

En paral·lel a l’obertura de convocatòries al 2017 es començarà la negociació sobre com serà el model i distribució de fons entre comunitats autònomes dels fons disponibles en la convocatòria de l’any 2018.

Al web de la Plataforma del Tercer Sector estatal trobareu un apartat específic sobre la convocatòria d’IRPF amb tota la documentació relativa al procés i sobre la situació en què es troba cadascuna de les comunitats autònomes.

La convocatòria de subvencions d’IRPF en el cas de Catalunya s’espera que aparegui el proper dia 21 d’agost i restarà oberta fins el dia 12 de setembre.


El passat dilluns 25 de juliol es va fer l’acte de signatura del Tercer Pla de Suport al Tercer Sector Social on hi van assistir el President de la Generalitat Carles Puigdemont, la Consellera de Presidència Neus Munté i el president de la Taula del Tercer Sector Social Oriol Illa.  

signatura pla de suport

L’objectiu del III Pla de Suport al Tercer Sector Social és la creació d’un marc estable i fluid d’interlocució per contribuir a la millora i enfortiment de les entitats i a l’impuls de mesures d’interès públic per al tercer sector social. Així doncs, el nou Pla, que  el Govern ha elaborat conjuntament amb la taula del Tercer Sector Social,  inclou 32 mesures que s’estructuren al voltant de sis eixos d’actuació: Avaluació i transparència del sector; participació de les entitats; estabilitat econòmica del tercer sector social; model de col·laboració público-social; innovació i professionalització del sector; i reconeixement ciutadà i empresarial.

Podeu veure el document complet en el següent enllaç.


El grup de treball interdepartamental entorn els itineraris formatius dels joves extutelats va realitzar una darrera trobada el passat mes de juny en què es van consensuar propostes a traslladar a la Taula Nacional d’Infància. A continuació trobareu el document definitiu sobre el que hi treballaran.

Des de FEPA, s’ha sol·licitat, entre d’altres, la continuïtat del treball interdepartamental amb un abast més ampli al dels itineraris formatius de joves s itinerarios formativos de jóvenes.


Durant el primer semestre de 2016 s’han mantingut reunions a diferents nivells i tot seguit us en fem una petita síntesi de les mateixes.

Al mes de febrer, es va mantenir reunió amb la cap del Gabinet de la Secretaria General d’Immigració i Emigració de l’Estat, Dña Belén Roel de Lara, en relació a l’accés de joves sense permís de treball al programa de Garantia Juvenil. A més, es va plantejar també la situació de desigualtat que suposa i, que genera per a joves extutelats immigrats, la manca d’un permís de treball. Al mes de juny estava previst celebrar una nova reunió per plantejar i fer valoració de possibilitats de millora d’aquestes situacions i se’ns ha posposat fins a inicis del proper mes de setembre.

Al mes de juny s’han mantingut reunions tant amb l’Instituto de la Juventud de España com també amb la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri. A la primera es va fer seguiment de les activitats a què està donant cobertura la subvenció rebuda per manteniment i funcionament de la Federació al 2016, alhora que es va fer breu seguiment de la subvenció del projecte “Punto de encuentro” gestionada des d’allà. En el cas de l’Àrea d’Infància, es va traslladar la continuïtat dels projectes d’Itinerarios que es porten a terme a Aragó, Catalunya i inici al 2016 a Castilla La Mancha. A més, es va fer un avenç del treball desenvolupat en l’elaboració de la guia web de recursos d’emancipació a Catalunya i de les principals dades a partir de l’anàlisi de les enquestes a entitats a 2015. A la mateixa trobada, la Federació es va comprometre a col·laborar i participar aportant informació amb materials, treballs i també sobre indicadors de qualitat de serveis que puguin ser d’utilitat en el desplegament de la Llei d’infància aprovada l’any passat i, més concretament, en relació a la Disposición adicional tercera Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad inclosa en la mateixa.

En l’àmbit català al gener es va mantenir reunió amb la Sra. Laia Ortiz, tinent d’alcaldia en l’Àrea de Drets Socials, en què se li va donar a conèixer dades globals del conjunt d’entitats que estan treballant a Barcelona ciutat en l’àmbit d’atenció a joves extutelats i es va sol·licitar que es tingués en compte a la Federació entorn les accions en clau de ciutat sobre el col·lectiu.

Al juny es va mantenir reunió amb el Director General d’Atenció a la Infància, Sr. Ricard Calvo. D’una banda, per tal d’aportar-li informació sobre el moment actual de la Federació i convidar-lo a participar a la propera Jornada que es farà el mes de setembre. De l’altra, per expressar-li la voluntat de participar en l’esborrany de Decret de transició a la vida adulta que s’està duent a terme i de veure la millor fórmula per poder disposar d’un òrgan de coordinació interdepartamental més enllà del grup de treball establert en el marc de la Taula Nacional d’Infància i que va començar a treballar el passat mes d’octubre.

Al juliol s’ha fet reunió amb el director del Palau Macaya, Sr. Josep Ollé, per tal de conèixer la previsió d’aparició de nova convocatòria de projectes de reflexió així com els elements de millora del projecte presentat des de FEPA al mes de febrer i que va ser desestimat.


Seguint amb els passos iniciats durant el curs anterior en relació a la incorporació dels joves extutelats d’origen estranger en els programes de la Garantia Juvenil , dijous passat dia 18 de febrer Pepa Arqué i Ricardo Centellas (presidenta i vicepresident respectivament) en representació de FEPA es van reunir amb la Senyora Dña. Belén Roel , Cap de Gabinet de la Secretaria General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo i Seguridad Social. Durant la reunió, a més de donar més visibilitat al col·lectiu de joves tutelats i extutelats, vam obtenir el compromís d’intentar intercedir per tal d’afavorir l’obtenció de permisos de treball per part dels joves extutelats d’origen estranger.


El passat dia 24 de novembre va tenir lloc una reunió de la Delegació Territorial de Castilla- la Mancha a Toledo en què van participar les cinc organitzacions que la conformen: ACCEMAldeas Infantiles SOS, Asociación DIME, Asociación Horuelo i Asociación Vasija. Durant la trobada hi va haver un primer espai d’intercanvi sobre els projectes actuals de cada entitat, d’anàlisi al voltant del col·lectiu en el territori i es van esbossar algunes de les accions compartides de cara a 2016 en aquesta Comunitat. Més enllà dels recursos existents actualment, durant el 2016, Guadalajara comptarà amb un recurs d’habitatge per a noies i un d’especial dirigit a joves extutelats amb discapacitat a Ciudad Real.

IMG_1706

Posteriorment, es va mantenir una reunió amb la nova Directora General de Famílies i Menors, la Sra. María Ger que va explicitar al conjunt d’entitats el seu compromís amb el col·lectiu de joves extutelats així com amb l’impuls de la recuperació de la legislació de protecció del menor a Castilla- la Mancha dels serveis d’emancipació al voltant d’aquest col·lectiu.
 

IMG_1708
La propera trobada d’entitats tindrà lloc el 24 de febrer de 2016 a la seu deAldeas Infantiles SOS en Cuenca. 


La delegació territorial de FEPA a Aragó està participant en la Comissió sociojurídica sobre els joves extutelats al “Foro de la Inmigración en Aragón”. Podeu veure l’acta on es constaten les finalitats i temàtiques de treball de la comissió.

D’altra banda, la Delegació territorial també ha presentat a FEPA a la nova responsable del Servei de Menors a Aragó i ha aprofitat la trobada per convidar-la formalment a participar de les XII Jornades FEPA


El passat dia 14 d’octubre FEPA es va reunir amb la Dirección General de Empleo del Ministerio. Durant la trobada vam convidar formalment a la Directora General Sra. Carmen Casero a participar a les nostres jornades anuals. Tanmateix, vam exposar la impossibilitat d’accedir al programa de Garantia Juvenil per part dels joves amb permís de residència que els manca el permís de treball  i vam demanar la variació d’aquest requisit excloent. A més a més, també vam sol·licitar la possibilitat d’establir un marc regulador de pràctiques no laborals com a forma d’incentivació i millora de la posterior inserció laboral dels joves que no poden realitzar pràctiques per no trobar-se en un itinerari formatiu.

 Des del Ministerio van expressar el seu compromís a donar una resposta a la nostra petició de modificació dels requisits d’accés al programa de Garantia Juvenil. Us informarem si hi ha alguna novetat en aquest sentit.


El passat dia 2 d’octubre es va mantenir la primera reunió del grup de treball format a partir de la moció al Parlament del dia 7 de maig de 2015 en favor dels joves extutelats.

Al grup es va acordar de demanar la incorporació del SOC així com d’algun representant del Departament d’Ensenyament en l’àmbit de formació professional en el mateix grup de treball. Tanmateix, es va marcar com a objectiu inicial l’estudi del volum de joves que no tenen accés a itineraris formatius degut a què no disposen de prestació econòmica a 3 anys vista, o bé, perquè compten amb prestació curta de 6 mesos de durada.

Esborrany Acta primera reunió