El dia 2 de setembre FEPA va mantenir una reunió amb la directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, Teresa Nagore, en la qual va poder traslladar-li la tasca que estem desenvolupant actualment i contrastar vies de col·laboració.

Fundación Xilema, entitat de referència de FEPA a Navarra, ens va donar a conèixer el seu projecte “Mamá nos da de comer”, una iniciativa que ofereix una oportunitat d’inserció laboral per als col·lectius amb els quals treballen, i entre ells els joves sense suport familiar.