El dia 7 d’octubre FEPA va visitar el País Basc, concretament Vizkaia, amb motiu de mantenir reunions amb entitats que treballen l’emancipació de joves sense suport familiar i així estrènyer llaços d’unió i vies de col·laboració.

Goiztiri Elkartea, entitat federada a FEPA, juntament amb l’Associació Elkarbanatuz van ser les entitats amb les que va mantenir aquesta trobada Anna Suñer, membre de la Junta Directiva de FEPA en la seva visita al territori.