Celebració de la Jornada Institucional 27 de març

El passat dia 27 de març va tenir lloc la Jornada institucional anual de FEPA que va comptar amb una primera part de grups de treball en els quals es van abordar quatre temes: l’elaboració de discurs: línies d’acció i propostes, la preparació de les pròximes Jornades a Madrid, la presentació a Programes europeus i línies de recerca i, finalment, la millora de la comunicació amb/entre les entitats federades.

En la celebració de l’Assemblea General Ordinària 2015 es van aprovar per unanimitat la memòria d’activitat i econòmica 2014 així com el pla d’actuació i pressupost 2015. D’altra banda, es van presentar les noves entitats incorporades des de la passada Assemblea de 2014: Asociación Horuelo, Asociación Murialdo, Elkarbanatuz, Fundació Comtal y Fundación Proyecto Don Bosco.

A més, els diferents territoris van poder explicar les novetats i previsió quant a les polítiques i serveis d’emancipació en cada Comunitat Autònoma i les línies prioritàries d’acció.

A continuació us deixem una recopilació d’imatges. Moltes gràcies a tots i a totes per participar i esperem trobar-nos de nou l’any que ve!

PicMonkey Collage

 

Menú