Com federar-se

La voluntat de la Federació és la d’integrar i representar a totes les entitats que treballen en projectes d’emancipació arreu de l’Estat

Les entitats que formen part de FEPA tenen un nexe comú, el treball amb joves tutelats/des i extutelats/des de 16 a 25 anys.

La quota de pertinença a la federació és de 120 eruos anuals.

Si la vostra entitat treballa amb aquest col·lectiu i us voleu federar, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà del telèfon 93 268 99 91.

Així mateix, les entitats que vulguin federar-se a FEPA hauran de fer-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal o per correu electrònic (direccio@fepa18.org) i hauran d’aportar la documentació que es requereix;

– Incorporació a FEPA  (descarregar informació aquí)

– Carta de sol·licitud  (descarregar model de carta aquí)

La voluntad de la federación es la de integrar y representar a todas las entidades que trabajan en proyectos de emancipación en todo el Estado.

Las entidades que forman parte de FEPA tienen un nexo común,  el trabajo con jóvenes tutelados/as y extutelados/as de 16 a 25 años.

La cuota de pertinencia a la federación es de 120 euros anuales. Esta cuota entrará en vigor a partir de enero de 2017.  

Si vuestra entidad trabaja con este colectivo y os queréis federar, podéis poneros en contacto con nosotros mediante el teléfono 93 268 99 91.

Las entidades que quieran federarse a FEPA tendrán que hacernos llegar su solicitud por correo postal o por correo electrónico (direccion@fepa18.org) y tendrán que aportar la documentación que se requiere.

– Incorporación a FEPA  (descargar información aquí)

– Carta de solicitud  (descargar modelo de carta aquí)

 

As entidades que forman parte de FEPA teñen un nexo común: o traballo con mozos(as) tutelados(as) e extutelados(as) de 16 a 21 anos.

A vontade da federación é a de integrar e representar a todas as entidades que traballan en emancipación en todo o Estado, por iso non establece ningunha cota de pertenenza.

Se a vosa entidades traballa con este colectivo e queredesvos federar, podedes poñervos en contacto connosco mediante o teléfono 93 268 99 91 ou a dirección de correo electrónico fepa18@telefonica.net.

FEPA-ko partaide diren erankundeak lotura amankomun bat dute: 16 eta 21 urte bitarteko tutoretzapeko diren eta izandako gazteekin lanean aritzea.

Federazioaren nahimena Estatu osoan amantzipazioan lan egiten duten erakunde guztiak batzea eta ordezkatzea da eta beraz, ez du inolako parte-hartze kuotarik ezartzen.

Zuen erakundea talde honekin lanean aritzen baldin bada eta federatu nahi izanez gero, gurekin harremanetan jartzeko datuak hauexek dira: 93 268 99 91 telefonoa edo fepa18@telefonica.net

Entities in FEPA have a common link: work with warded and ex-warded youngsters from 16 to 21 years old.

Integrating and representing all entities that work in emancipation is the wish of FEPA, that´s why there isn´t any membership fee.

If you are interested in joining FEPA, contact with us by phone: 0034 93 268 99 91 or e-mail fepa18@telefonica.net