Concurso literario FEPA

SOMNIS, REALITAT, IDENTITAT

Informació general

Joventut extutelada és un terme que engloba les persones joves que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre a causa de la pèrdua de vincles familiars.

Per a aquestes persones joves, complir els 18 anys significa deixar la tutela de l’administració de forma automàtica. Han d’emancipar-se sí o sí als 18, quan la mitjana d’emancipació a Espanya és als 29 anys.

Com va ser el teu procés d’emancipació? Com imagines que hagués estat si haguessis hagut de fer-ho als 18 anys? Com va ser, si ets una d’aquestes persones que van haver emancipar sense ajuda familiar?

I per als menors de 18, com creus que serà la teva emancipació? Com creus que seria sense família?

#ConcursoFEPA

concurso literario

Bases del concurs

No ho dubtis, participa en el nostre primer concurs literari!

Menú