Sessió de treball sobre la Guia d’Emancipació i tallers d’àmbit jurídic a Tarragona

Projectes relacionats
Notícies relacionades
No s'ha trobat cap resultat.

La Guia és una eina web per ajudar al jovent tutelat i extutelat en el procés d’emancipació

El passat 11 de juny vam reprendre les sessions de treball de la Guia d’Emancipació, aquest cop a Tarragona. Vam fer dos jornades: una dirigida als i les professionals que treballen amb el jovent en procés d’emancipació; i una altra dirigida al mateix jovent perquè es familiaritzen amb l’eina.

Les valoracions d’ambdues jornades es tindran molt en compte per millorar la pàgina web i dotar-la de les eines necessàries per fer-la útil i pràctica per al jovent tutelat i extutelat.

Per presentar l’eina vam comptar amb l’ajuda de Miquel Àngel Roman, membre de la comissió on es treballa l’eina de la Guia d’Emancipació i director de la Fundació Projecte i Vida. En primer lloc es va explicar com funciona l’eina per després passar a la pràctica i treballar-la per grups mitjançant uns casos ficticis.

La Guia d’Emancipació és un recurs per a persones joves que estan sent tutelades o han estat tutelades per l’administració i per als respectius equips educatius que treballen amb aquest col·lectiu. L’objectiu de la pàgina és el d’integrar tota la informació relativa als diferents recursos, prestacions, tràmits, drets i deures, llocs on poder recórrer, etc. que resulta específica per a joves extutelats en els diferents territoris de l’Estat.

El mateix dia, i també en format de sessió per professionals i sessió per joves, es van realitzar dos tallers en àmbit jurídic sobre estrangeria.

Moltes gràcies a tots i a totes per assistir a les dues sessions, esperem que les hageu trobat interessants.