El tractament informatiu de la joventut extutelada

Projecte: ALTRES PROJECTES

Descripció:document creat per la comissió de comunicació amb recomanacions per comunicar de forma correcta sobre la joventut extutelada.