Entitats federades

La participació de les entitats federades en la història de la Federació sempre ha sigut molt elevada i de gran compromís. Això ens ha permès que, des dels inicis, tots els programes, projectes i activitats que s’han portat a terme hagin tingut una resposta molt positiva.

FEPA en l’actualitat té federades les següents entitats:

 

 

Accem Castilla la Mancha

 

Actua S.C.C.L

Actua
 

Aldeas Infantiles SOS España

Aldeas Infantiles SOS Esp
 

Aldees Infantils SOS Catalunya


Aldeas Infantiles SOS Cat

Casa Escuela Santiago Uno
 

Asociación Cultural La Kalle

 

Asociación Elkarbanatuz

Asociación Etorbide
 

Asociación Famílias Alternativas de Transición

Logo Familias Alternativas de Transición de l'Horta Nord
 

Asociación Goiztiri Elkartea

Goitziri
 

Asociación Granadina por la formación profesional, integral y social de la persona

As. Granadina
 

Asociación Horuelo

Horuelo
Asociación Murialdo Murialdo

Asociación para el desarrollo integral de menores (Adime)

ADIME

Asociación para la Integración del Menor Paideia

 

 

Asociación Paz y Bien

 

 

Asociación Vasija. Integración social de los menores de protección

Vasija
 

 

Associació aula de natura cortariu Cadí

Associació Cedre Cedere
Associació de recerca cultural i socioeducativa Arcs Arcs
Associació educativa de pisos assistits Espavila’t Espavilat
Associació In Via Invia
 

Associació per l’estudi i promoció del benestar social (Probens)

 Associació Per la Inserció Social i Laboral ISIL

 

 

Associació Punt de Referència

Puntdereferencia
Comunitat servents de Sant Josep Llar Butinya Llarbutinya
Escola Pia Catalunya Escolaapia
 Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Güell
 

Fundació Champagnat – Maristes

Champagnat
Fundació Ciutat i Valors Ciutativalors
 

Fundació institut de reinserció social Ires

IRES

F
undació Maria Raventós
Maria raventós
 

 

Fundació Mercè Fontanilles

FMF
 

Fundació Natzaret (Mallorca)

Natzaretmallorca
 

Fundació Obra social comunitària de Bellvitge (OSCOBE)

Oscobe+
 

 

Fundació Persona i Valors

Personaivalors
 

 

Fundació privada Catalana Comtal

Comtal
 

 

Fundació privada Eveho

 

 

Fundació privada Resilis

Resilis
 

Fundació Privada Santa Rosalía

santa rosalia
 

Fundació privada Servei Solidari per la inclusió social

Serveisolidari
 

Fundació Projecte i Vida

projecteivida
 

 

Fundació Suport Social Solidari

suportsocialsolidari
 

Fundación Adsis

adsis+
Fundación Aldaba
Fundación Amigó Amigo
 

Fundación de Solidaridad Amaranta

amaranta
 

Fundación Federico Ozanam

ozanam
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás Angeltomas
Fundació Nazareth (Barcelona) NazarethBCn
 

 

Fundación Proyecto Don Bosco

donbosco
 

Fundación Xilema

Xilema
 

Gedi, Gestió i disseny, SCCL

 

 

Grup d’Esplai Blanquerna


blanquerna
 

 

Grup Educadors de Carrer i Treball amb menors (Grec)

Grec
 

Iniciatives Solidàries

Iniciatives solidaries
 

 

Llar Enric d’Ossó

 

Llars El Temple

 

Opción3. Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social

 

 

Salesians Sant Jordi – PES Lleida

 

Suara cooperativa

Suara
 

YMCA

Ymca