Com federar-se?

Les entitats que vulguin federar-se a FEPA hauran de fer-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal o per correu electrònic (direccio@fepa18.org) i hauran d’aportar la documentació que es requereix i s’especifica en el document que teniu a continuació.

També us deixem a continuació els documents que s’han d’entregar complementats a la Federació. Es tracta d’un arxiu comprimit amb 4 documents.

  • La voluntat de la Federació és la d’integrar i representar a totes les entitats que treballen en projectes d’emancipació arreu de l’Estat
  • Les entitats que formen part de FEPA tenen un nexe comú, el treball amb joves tutelats/des i extutelats/des de 16 a 25 anys.
  • La quota de pertinença a la federació és de 120 euros anuals. Aquesta cuota va entrar en vigor el gener del 2017.
  • Si la vostra entitat treballa amb aquest col·lectiu i us voleu federar, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per mitjà del telèfon 93 268 99 91.