Jornada: el apoyo de los recursos de transición a la vida adulta de la juventud extutelada

El passat dia 20 de setembre es realitza al Palau Macaya la jornada al Suport dels recursos de transició a la vida adulta dels joves extutelats: què hem de fer per tenir més impacte?

Durant la jornada van participar voltant de 130 persones provinents d’una quarantena d’entitats, de diferents càrrecs de l’àmbit de l’administració i del món universitari. La jornada aborda l’anàlisi dels recursos de suport a la transició dels joves extutelats des de diverses perspectives, tant en el camp més pràctic com l’acadèmic, i content amb la participació de 2 ponents internacionals.

A continuació trobareu un resum de les diferents intervencions i ponències que es van realitzar durant la jornada en forma de vídeo.

BENVINGUDA

– Sr. Ricard Calvo. Director general d’Atenció a la Infància i Adolescència.
– Sra. Pepa Arqué. Presidenta FEPA.

PONÈNCIA: L’impacte de les polítiques d’emancipació: Els estudis de seguiment dels joves que han passat por el sistema de protecció de menors.

– Sr Mark E. Courtney. University of Chicago.

La guia d’emancipació, un recurs per a professionals i joves tutelats i extutelats

Ana Villa i Miriam Garcia. FEPA.

Grups de treball i reflexions.

  • Grup 1: Seguiment dels joves quan surten dels recursos. Qui ho ha de fer? Com? Per què? Relatoria
  • Grup 2: Perfils dels joves: Fan falta requisits dels joves per accedir als recursos o fan falta més recursos que s’ajusten als perfils de les necessitats dels joves? Relatoria
  • Grup 3: Preparació per a l’Autonomia: Què hauríem de fer que no s’estigui fent? Què podríem millorar?
  • Grup 4: Professionals de la intervenció: Quines necessitats de formació tenim? Són adequats els perfils actuals? Cal més formació específica? Relatoria
  • Grup 5: Participació dels joves: Com ens organitzem? Com s’incorporen? Com s’impulsa? Relatoria
  • Grup 6: Treball en xarxa: Estem fent una bona coordinació dels recursos del territori? Quins reptes tenim?

PROGRAMES I SERVEIS PER AJUDAR ALS JOVES extutelats EN EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA: UN ESTUDI COMPARATIU ENTRE CHICAGO I BARCELONA.

– Sra. Josefina Sala. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Sra. Laura Arnau. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El finançament de les polítiques d’emancipació: Claus per fer-la possible.

– Sr. Fred Wulczyn. University of Chicago.

A continuación encontraréis los vídeos de las ponencias:

Projectes relacionats
Notícies relacionades
Coneixement

Jornadas de Presentación Informe Salidas Profesionales

Actividad

Próximos talleres en ámbito jurídico

Abiertas las inscripciones de las mañanas de Julio en Cabestany

Actividad
Jornadas FEPA 2017
Jornadas FEPA 2015
Menú