Xarxa de col·laboradors

FEPA compta amb el suport de les Administracions Públiques i Organitzacions que es detallen a continuació. Volem fer un agraïment sincer a tots ells perquè sense el seu suport la nostra tasca no seria possible.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio
Instituto de la Juventud Injuve
 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 Servicio Público de Empleo Estatal

Generalitat de Catalunya

Generalitat Catalunya

Junta de Castilla-La Mancha

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Generalitat

Generalitat de Catalunya

Departament de Benestar Social i Familia
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

Servei d’Ocupació de Catalunya

Soc
Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats ASJTET
Iniciativa d’Ocupació Juvenil

Unió Europea Fons Social Europeu

 

 Iniciativa d'Ocupació Juvenil BO
Suport obtingut pel Fons Social Europeu per la contractació de joves en el marc del programa Garantia Juvenil

 Programa Erasmus+

Erasmus+

Fundació Obra Social “ la Caixa”

 La Caixa

  Diputació de Barcelona

Diputacio

 Ajuntament de Barcelona

Ajuntament

Fundación Orange

Orange
  Universitat Autònoma de Barcelona Uni autonoma
Universitat de Girona Uni girona
  Universitat de les Illes Balears UNi balears
Universidad de Zaragoza Uni zaragoza
 

Fundació Nou Barris

Nou Barris
Alter Civites Alter Civites
Fundació Nous Cims Nous cims
Observatori del Tercer Sector
ECODES Ecodes
Entitats Catalanes d’Acció Social ECAS
Fundación Botín Botín
Asociación Cultural La Kalle
La Rueca Asociación
Fundación CODESPA
Sinergia CRM
Fran Rojas. Educación+ humor Fran Rojas
Prollema.
Ensenyament de llengua materna
prollema
 

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona