Guia de l’acompanyament jurídic a la joventut extutelada

Des de FEPA s’ha elaborat una guia jurídica per mostrar de forma visual i clara quin és el procediment que ha de seguir un o una jove quan necessita adreçar-se per fer una consulta sobre temes jurídics. La guia també explica quins són els serveis que s’ofereixen i dona informació pràctica facilitant correus i números de telèfon.

L’objectiu d’aquest acompanyament jurídic és facilitar l’autonomia i l’emancipació de la joventut extutelada, donant suport també als professionals de les entitats que acompanyen a aquests nois i aquestes noies. Els serveis que s’ofereixen són diversos i passen des de la preparació de la documentació que pertoqui a la realització de processos de mediació amb empreses.

Diferents agents i institucions són les que formen part d’aquest itinerari, i dependrà de l’edat de la persona jove saber on s’ha de dirigir. Per exemple, si aquesta persona és extutelada i té entre 18 i 21 anys, haurà de posar-se en contacte amb FEPA, amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, o amb IACTA, Cooperativa d’Assessorament Jurídic i Transformació Social  (depenent del territori on visqui). Si no és un o una jove atesa per l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), pot contactar amb la Creu Roja. I si es tracta d’una persona major de 21 anys que cobra prestació de l’ASJTET fins als 23 anys, també haurà de contactar amb FEPA.

Tota la informació a la guia jurídica que trobareu a continuació en format pdf.

Menú