Incorpora Jove a Catalunya

Incorpora Jove de Fundació ‘la Caixa’ té per objectiu la integració sociolaboral de joves procedents de sistema de protecció de menors mitjançant el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció que permeten la millora de l’ocupabilitat i l’accés al mercat laboral. El programa ofereix un acompanyament integral i contempla la intervenció sobre factors personals i competencials, a més d’actuacions estratègiques amb el teixit empresarial.

A Catalunya, FEPA forma part de el programa dinamitzant i activant els canals de derivació de joves a través d’accions de difusió i interlocució amb diferents agents socials i consolidant vincles de col·laboració amb l’administració pública, especialment amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat . L’acompanyament tècnic i el desenvolupament dels itineraris està a càrrec d’entitats socials expertes en inserció sociolaboral.

Àrees clau del programa
  1. Formació: per la millora de l’ocupabilitat: entrenament de competències transversals i pràctiques no laborals.
  2. Orientació vocacional: activació i entrenament de competències d’intermediació.
  3. Retorn educatiu: facilitant que reprenguin o continuïn la formació (reglada o no reglada).
  4. Mentoring: amb voluntaris que ofereixen suport personal i acompanyament individualitzat.
  5. Microajudes: per facilitar l’itinerari d’inserció sociolaboral.
El model pedagògic 
  1. Activació i orientació vocacional: activitats d’autoconeixement, balanços competencials, qüestionaris sobre interessos i motivacions, tutories d’orientació i visites a empreses.
  2. Coneixement de l’entorn: informació sobre l’oferta educativa formal i no formal, propiciar la recerca d’informació sobre ocupacions, anàlisi d’ofertes de treball, visites guiades a empreses i entrevistes personals.
  3. Definir el propi projecte professional: definir objectius en els diferents àmbits, organitzar un pla d’acció, imaginar el futur desitjat, considerar un pla alternatiu i replantejar objectius.

Per a més informació sobre el perfil a què va dirigit el programa, consulta el protocol de derivació que trobaràs en el següent enllaç:

Per a més informació contacteu amb incorporajove@fepa18.org

Aquest programa és possible gràcies al finançament de Fundació ‘la Caixa’