Incorpora Jove incrementa la xarxa d’atenció

El projecte Incorpora Jove incrementa la xarxa d’atenció a Barcelona sumant a la Fundació de l’Esperança com un altre Punt Incorpora Jove. Us informem que tenim a la vostra disposició el protocol de derivació actualitzat amb les dades vigents de les 9 entitats Incorpora Jove de Catalunya, que trobareu aquí.

Durant el període de confinament Incorpora Jove continua donant suport als i les joves que participen dels itineraris d’inserció laboral realitzant accions d’acompanyament i preparació en modalitat online. El programa també manté actius els canals de comunicació amb les empreses col·laboradores, especialment amb aquelles que durant l’estat d’alarma continuen necessitant de la intermediació laboral.

Si necessites derivar joves o estàs interessat/da en rebre atenció del programa, pots sol·licitar informació contactant amb incorporajove@fepa18.org.
Menú