Aportacions grups de treball

Descripció: Síntesi de les aportacions i reflexions dels grups de treball durant la Jornada Institucional.

Descarrega els documents: ESP

Menú