L’entrada en vigor de la reforma del Reglament de la Llei d’Estrangeria ha tingut un impacte molt favorable en la joventut extutelada d’origen estranger.

888x500_Portada_Informe_REFORMA_FEPA
 • És una de les conseqüències de l’informe ‘Primera valoración del impacto de la Reforma del reglamento tras la entrada en vigor del real decreto 903/2021’, elaborat per FEPA i entitats especialitzades en l’atenció al col·lectiu, es publica en complir-se quatre mesos des de la reforma del Reglament.

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), ha publicat l’informe ‘Primera valoración del impacto de la reforma del Reglamento tras la entrada en vigor del real decreto 903/2021’.

El document posa el focus en visualitzar l’impacte positiu que ha tingut la reforma del Reglament de la Llei d’Estrangeria, en els primers mesos des de la seva entrada en vigor, entre els quals destaca que un 61% de casos s’han resolt favorablement. En concret, el període de temps analitzat comprèn des del 9 de novembre de 2021, fins a l’1 de març del 2022.

El document ha estat elaborat per l’Equip Jurídic de FEPA, en col·laboració amb entitats federades i no federades, que treballen amb població extutelada. En total, s’han recollit i analitzat 1.896 expedients de persones joves d’origen estranger extutelades. En aquest sentit, FEPA té previst publicar un nou informe de seguiment amb dades anuals al novembre de 2022.

Algunes de les conclusions que presenta l’informe són:

 • La majoria de persones joves amb les quals treballen les entitats han pogut acollir-se a la reforma. El 61% de les sol·licituds ja s’han resolt de manera favorable, el 28% es troba en tràmit i, tan sols el 3% han estat resoltes de manera desfavorable. Amb tot, l’informe també posa en relleu que, del total de casos analitzats, un preocupant 8% han estat de persones joves que no han pogut beneficiar-se de la reforma per no complir els requisits necessaris.
 • Els resultats obtinguts coincideixen amb els indicats per la Direcció General de Migracions. Segons l’organisme, a 20 de març d’enguany, s’havien rebut 8.960 sol·licituds a les oficines de tot l’estat, de les quals, un total de 2.247 sol·licituds de persones menors i 4.129 sol·licituds de persones joves, han estat resoltes favorablement, 209 han estat denegades i, la resta, es troba encara en tràmit.
 • L’accés a la documentació i al permís de treball impacta molt positivament en els processos d’emancipació dels i les joves.
 • S’ha fet visible la diversitat de criteris existents entre les Oficines d’Estrangeria de les diferents províncies. S’han detectat marcades diferències, segons el territori, en els següents aspectes: les tramitacions d’ofici de cert tipus de sol·licituds; la interpretació del nou text legal; els terminis de resolució, vigència i tipus d’autorització concedida.
 • S’ha evidenciat la falta de comunicació entre el Ministeri i les Oficines d’Estrangeria. Hem constatat que, majoritàriament, les diferències de criteris abans esmentades es deuen, en part, a la no publicació d’instruccions per part del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i, també en part, a la falta d’instruccions internes remeses a les Oficines d’Estrangeria.

Cinc reptes cap a les Administracions per tal d’afavorir els processos d’integració de la joventut extutelada d’origen estranger:

 • Prestar especial atenció a la joventut extutelada, no vinculada a programes d’emancipació, especialment, a aquelles persones que no han pogut acollir-se a la reforma.
 • Acompanyar, en diferents àmbits –emocional, laboral, formació, habitatge- a les persones joves en els seus projectes d’emancipació.
 • Homogeneïtzar els criteris entre les diferents Oficines d’Estrangeria territorials.
 • Valorar positivament l’impacte laboral de la reforma del Reglament entre el col·lectiu.
 • Aconseguir la xifra prevista per la Direcció General de Migracions de 15.000 persones joves d’origen estranger extutelades beneficiàries de la reforma.

Enllaços d’interès:

Document informe.

Nota de premsa: CAT | CAST