El projecte ABEONA es va iniciar a finals del passat mes de setembre en una primera reunió celebrada a París que va servir per conèixer tots els partners implicats.

Durant la trobada es va abordar l’enfocament de les dues activitats en què consistirà la primera fase del projecte. D’una banda, s’analitzaran les bones pràctiques en la inserció laboral de joves extutelats en els diferents països a partir de les pròpies experiències de les entitats. A l’Estat Espanyol, aquesta tasca d’estudi es realitzarà mitjançant un intercanvi d’educadors entre Plataforma Educativa i FICE Àustria, ambdues entitats partners del projecte. D’altra banda, cadascun dels països implicats desenvoluparà un informe de cada territori. Aquests informes, sense voluntat de ser una recerca en profunditat, hauran de servir per presentar els principals aspectes i diferències d’enfocament entre els entre països  en relació al perfil dels joves atesos així com la tipologia i abast dels serveis d’emancipació existents.

FEPA és la responsable de desenvolupar l’informe sobre la situació dels serveis d’emancipació per a joves extutelats a l’Estat Espanyol.