Itineraris cap a l’Emancipació

juliol (2) 2013 204

El programa “Itineraris cap a l’Emancipació” ofereix un acompanyament tècnic i educatiu a joves tutelats, extutelats i /o en risc d’exclusió social de 16 a 25 anys. L’objectiu és facilitar que completin els seus processos d’emancipació i accedeixin a una vida independent i autònoma garantint el desplegament de serveis específics adaptats a les necessitats del col·lectiu.

La metodologia de base és l’atenció individualitzada, d’acord a les necessitats de cada jove. Els joves que s’acullen al programa compten amb un educador de referència que fa el seguiment del seu itinerari d’emancipació definit amb els objectius clau a aconseguir. El jove també disposa d’altres educadors que l’acompanyen en àmbits específics d’intervenció i també d’altres professionals com d’inserció laboral, formadors, advocats, etc. per al que pugui necessitar.

La participació dels joves en el programa d’Itineraris és voluntària i està subjecta a la seva voluntat de desenvolupar un projecte personal d’emancipació. Així doncs, el protagonisme recau en els propis joves que compten per poder avançar en el seu projecte amb l’educador de referència i amb el suport d’un equip ampli de personal especialitzat.

Fins ara les entitats referents del programa han estat la Fundación Federico Ozanam a Aragó i FEPA i les seves entitats federades a Catalunya, juntament amb les administracions responsables, les que canalitzen, coordinen i executen, en alguns casos, els suports oferts als joves. Tant a Aragó com a Catalunya el programa Itineraris constitueix una part central de l’oferta a joves tutelats i extutelats del territori, s’integra així clarament dins de l’estratègia pública d’atenció al col·lectiu.

Donat l’èxit d’aquests projectes en aquestes dues comunitats autònomes en què s’ha desenvolupat, FEPA té la voluntat que d’ara endavant el programa d’Itineraris estigui present també en les altres dos comunitats en què FEPA té Delegació territorial: Balears y Castella – La Manxa, sempre en la mateixa línia que els anteriors. Per això, s’està treballant per aconseguir finançament per poder desenvolupar aquest projecte. Es tracta de generar accions complementàries a les que ja existeixen en cadascun dels territoris que ajudin a garantir la finalització satisfactòria dels projectes personals d’inserció en la societat dels joves sense recolzament familiar, prioritàriament extutelats, a través d’una intervenció de qualitat.

Els suports que comentàvem se centre en 5 aspectes clau:

1. Suport personal: seguiment individualitzat de tots els joves participants en el programa dirigit a proporcionar un adequat suport personal, planificat, que faciliti al jove l’adopció de compromisos que potenciïn el seu desenvolupament, les seves qualitats i capacitats, sempre des de la implicació d’aquest en el seu propi procés, potenciant d’aquesta manera la seva autonomia.

2. Suport econòmic: gestió de recursos i mitjans econòmics transitoris que possibilitin el jove poder continuar amb el procés d’emancipació encaminat a la independència econòmica. El format territorial pot variar però es tracta de prestacions vinculades a la seva condició de extutelats, beques d’estudi, beques salari vinculades a activitats formatives, ajudes al desinternament, etc. Dins del programa Itineraris a Catalunya és important destacar les beques de formació oferides amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”.

3. Suport residencial: oferta de diferents formats residencials d’acord al desenvolupament dels programes en les CCAA (pisos assistits, semi-assistits, residencials, residències de joves treballadors, etc. O el que es coneix com a habitatges alternatius) i programes d’emancipació de les entitats socials federades. L’objectiu principal és oferir un habitatge digne mentre el jove finalitza l’itinerari. Així mateix, ofereix acompanyament i assessorament per a la recerca d’habitatge en el mercat immobiliari actual.

4. Suport formatiu: es tracta de proporcionar orientació i realitzar accions educatives que permetin als joves adquirir les habilitats, coneixements i competències bàsiques necessàries per afavorir la seva integració social i laboral i millorar així la seva ocupabilitat.

5. Suport per a la inserció laboral: es treballa amb el jove el seu accés al mercat laboral i es tracta d’un suport estretament vinculat al formatiu. S’intenta que sigui a través de la formació i la realització de pràctiques laborals des d’on s’aconsegueixi l’accés al treball. Es realitza també un acompanyament i assessorament als joves en la recerca de feina i es treballen els hàbits laborals per mantenir els llocs de treball aconseguits.

Aquest programa és possible gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ministerio