Itineraris cap a la emancipació

Acompanyament tècnic i educatiu a joves tutelats/des, extutelats/des i /o en risc d’exclusió social de 16 a 25 anys

El programa “Itineraris cap a l’Emancipació” ofereix un acompanyament tècnic i educatiu a joves tutelats/des, extutelats/des i/o en risc d’exclusió social de 16 a 25 anys. L’objectiu és facilitar que completin els seus processos d’emancipació i accedeixin a una vida independent i autònoma garantint el desplegament de serveis específics adaptats a les necessitats del col·lectiu.

La metodologia de base és l’atenció individualitzada, d’acord a les necessitats de cada jove. La juventut que s’acull al programa compta amb un educador de referència que fa el seguiment del seu itinerari d’emancipació definit amb els objectius clau a aconseguir. Cada jove també disposa d’altres educadors que l’acompanyen en àmbits específics d’intervenció i també d’altres professionals com d’inserció laboral, formadors, advocats, etc. per al que pugui necessitar.

La participació dels i les joves en el programa d’Itineraris és voluntària i està subjecta a la seva voluntat de desenvolupar un projecte personal d’emancipació. Així doncs, el protagonisme recau en la juventut que compta per poder avançar en el seu projecte amb l’educador de referència i amb el suport d’un equip ampli de personal especialitzat.

Fins ara les entitats referents del programa han estat la Fundación Federico Ozanam a Aragó i FEPA i les seves entitats federades a Catalunya, juntament amb les administracions responsables, les que canalitzen, coordinen i executen, en alguns casos, els suports oferts als i les joves. Tant a Aragó com a Catalunya el programa Itineraris constitueix una part central de l’oferta a joves tutelats/des i extutelats/des del territori, s’integra així clarament dins de l’estratègia pública d’atenció al col·lectiu.

Donat l’èxit d’aquests projectes en aquestes dues comunitats autònomes en què s’ha desenvolupat, FEPA té la voluntat que d’ara endavant el programa d’Itineraris estigui present també en les altres dos comunitats en què FEPA té Delegació territorial: Balears y Castella – La Manxa, sempre en la mateixa línia que els anteriors. Per això, s’està treballant per aconseguir finançament per poder desenvolupar aquest projecte. Es tracta de generar accions complementàries a les que ja existeixen en cadascun dels territoris que ajudin a garantir la finalització satisfactòria dels projectes personals d’inserció en la societat dels i les joves sense recolzament familiar, prioritàriament extutelats, a través d’una intervenció de qualitat.

Aquests suports es centren en 5 aspectes clau:
Noticies relacionades
Activitats relacionades
Coneixement

Aquest programa és possible gràcies al finançament del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad.