Aquest dilluns 19 de desembre FEPA ha continuat a Sevilla amb el projecte ABEONA en el marc d’una nova jornada titulada Projecte Europeu entorn a la inserció laboral de joves extutelats. Durant tot el matí, els 35 assistents a l’acte van tenir l’oportunitat d’aprendre més sobre la formació i el treball dels joves extutelats per l’administració.

L’acte va tenir inici amb una comparativa sobre dispositius d’emancipació per aquest col·lectiu en l’entorn europeu i va continuar amb la presentació d’un estudi sobre programes de majoria d’edat a la província de Sevilla. Més avant es van presentar dues eines d’intervenció: El riu de la vida i How to miss a job? Per finalitzar, es va explicar als assistents com es durà a terme el procés d’avaluació de l’ús de les eines d’intervenció presentades a la jornada. L’acte ha estat organitzat per FEPA i la Asociación Paz y Bien i va comptar amb el suport de la Delegació Províncial de Serveis Socials a Sevilla que va fer la cessió de l’espai.

Collage Abeona Sevillacrèdits fotogràfics: FEPA