El passat dia 20 de setembre es realitza al Palau Macaya la jornada al Suport dels recursos de transició a la vida adulta dels joves extutelats: què hem de fer per tenir més impacte?

Durant la jornada van participar voltant de 130 persones provinents d’una quarantena d’entitats, de diferents càrrecs de l’àmbit de l’administració i del món universitari. La jornada aborda l’anàlisi dels recursos de suport a la transició dels joves extutelats des de diverses perspectives, tant en el camp més pràctic com l’acadèmic, i content amb la participació de 2 ponents internacionals.

A continuació trobareu un resum de les diferents intervencions i ponències que es van realitzar durant la jornada en forma de vídeo.

BENVINGUDA

– Sr. Ricard Calvo. Director general d’Atenció a la Infància i Adolescència.
– Sra. Pepa Arqué. Presidenta FEPA.

1VÍDEO

 

PONÈNCIA: L’impacte de les polítiques d’emancipació: Els estudis de seguiment dels joves que han passat por el sistema de protecció de menors.

– Sr Mark E. Courtney. University of Chicago.

2VÍDEO

DOCUMENTS UTILITZATS EN LA PRESENTACIÓ: Impacts of Child Welfare Policy: Findings from Longitudinal Studies of Youth Transitioning to Adulthood from Foster Care.

 

www.guiaemancipacion.org, un recurs per a professionals i joves tutelats i extutelats

Ana Villa i Miriam Garcia. FEPA.

3VÍDEO

DOCUMENTS UTILITZATS EN LA PRESENTACIÓ: Guia d’emancipació: Una eina cap a l’autonomia.

Grups de treball i reflexions.

  • Grup 1: Seguiment dels joves quan surten dels recursos. Qui ho ha de fer? Com? Per què? Relatoria
  • Grup 2: Perfils dels joves: Fan falta requisits dels joves per accedir als recursos o fan falta més recursos que s’ajusten als perfils de les necessitats dels joves? Relatoria
  • Grup 3: Preparació per a l’Autonomia: Què hauríem de fer que no s’estigui fent? Què podríem millorar?
  • Grup 4: Professionals de la intervenció: Quines necessitats de formació tenim? Són adequats els perfils actuals? Cal més formació específica? Relatoria
  • Grup 5: Participació dels joves: Com ens organitzem? Com s’incorporen? Com s’impulsa? Relatoria
  • Grup 6: Treball en xarxa: Estem fent una bona coordinació dels recursos del territori? Quins reptes tenim?

Collage

PROGRAMES I SERVEIS PER AJUDAR ALS JOVES extutelats EN EL SEU PROCÉS DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA: UN ESTUDI COMPARATIU ENTRE CHICAGO I BARCELONA.

– Sra. Josefina Sala. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Sra. Laura Arnau. Investigadora del grup IARS de la Universitat Autònoma de Barcelona.

4VÍDEO

DOCUMENTS UTILITZATS EN LA PRESENTACIÓ: Una visió comparada dels serveis d’emancipació entre Barcelona i Chicago.


El finançament de les polítiques d’emancipació: Claus per fer-la possible.

– Sr. Fred Wulczyn. University of Chicago.

5VÍDEO

DOCUMENTS UTILITZATS EN LA PRESENTACIÓ: Child Welfare Funding: Key Elements to Make Policies More Effective.

I per posar punt final a la jornada es van realitzar unes petites conclusions a càrrec d’Ana Villa, directora tècnica de FEPA. Per veure-les, clic aquí.

Podeu veure el document amb les conclusions de la jornada titulat Aportacions i reflexions dels grups de treball al següent ENLLAÇ.