Jornada sobre cooperativisme

El dijous 13 de setembre es va realitzar una xerrada informativa sobre el cooperativisme com a forma d’organitzar una activitat econòmica i per accedir al mercat de treball, tot tenint en compte les dificultats que han d’afrontar les persones estrangeres sense autorització de treball.

Va ser una sessió dirigida a joves migrants extutelats interessats en engegar un projecte d’autoocupació a través de la formula cooperativa i, també, a persones interessades en la temàtica.

L’objectiu de la sessió va ser que les persones participants tinguessin un primer apropament al cooperativisme, aixi com a les formules per engegar un projecte autoorganització laboral, tenint en compte les limitacions derivades de la normativa d’estrangeria.

Menú