Jornades FEPA 2013

VI Jornades estatals

JORNADES FEPA SARAGOSSA MAIG 2013 157

FEPA va organitzar a Saragossa els dies 9 i 10 maig 2013 les seves VI Jornades estatals. Més de 150 professionals del sector social i les administracions públiques van participar en l’esdeveniment.

Les Jornades, que es van celebrar sota el títol “El repte d’emancipar-se: avui”, van impulsar la reflexió compartida entre responsables de les administracions públiques i professionals de la intervenció sobre el valor i la importància dels serveis de suport a l’emancipació per a joves tutelats i extutelats i els elements clau que han configurar-los.

Les Jornades també van oferir als professionals coneixement expert amb l’objectiu que els permeti millorar la intervenció amb el col·lectiu.

JORNADES FEPA SARAGOSSA MAIG 2013 030

Pots veure el programa de les jornades aquí 

Pots veure el resum de les ponències aquí