La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) ha publicat recentment la memòria del projecte per a l’impuls de la participació de la infància i la joventut en la governança de les entitats socials. El document, que ja està publicat en línia, és un recull del treball realitzat per diferents membres de la PINCAT (incloent-hi voluntaris, professionals i els mateixos infants), que ara presenta un resum del procés de gairebé 70 pàgines.

L’objectiu principal del projecte és aconseguir que els infants participin en la governança de les entitats, tenint en compte que poden haver-hi diferents nivells a desenvolupar. També es vol analitzar  i  ajudar  a  fer  la  reflexió  sobre  quines  formes  de  participació infantil de les descrites tenim en la governança de les nostres entitats o, a més, compartir  i  posar  en  comú  les  bones  pràctiques  actuals i les que se’n derivin del treball que es faci a partir d’aquest grup de treball.

Aquesta memòria s’ha creat amb la voluntat d’ajudar a tenir en compte quins són alguns dels elements d’èxit i evitar generar processos de participació erronis a l’hora d’incorporar infants i joves a la governança de l’entitat.

Per llegir el document en la seva totalitat, clic aquí.