Mapa d’emancipació de joves

Projecte: RECERCA FEPA

Descripció: Una aproximació bàsica als serveis d’emancipació per a joves tutelats/des i extutelats/des que hi ha en les diferents Comunitats Autònomes d’Espanya.

Descarrega els documents:  ESP (I edició) | ESP (II edició) | ESP (III edición)

Menú