Missió

Mapa_missio_cat

MISSIÓ

La missió de FEPA és afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació , especialment dels tutelats i extutelats

Aquesta missió es realitza a través de la participació activa de les entitats que els atenen

VISIÓ

FEPA és l’entitat de referència i l’interlocutor rellevant a Espanya al voltant de la realitat i els reptes dels joves i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació , especialment els tutelats i extutelats .

FEPA consolida la seva presència estatal i té presència activa en totes les comunitats autònomes

Les entitats membres de FEPA participen activament en la consecució de la missió de la Federació , treballen amb criteris comuns , generant i fomentat l’aprenentatge mutu .

FEPA forma part de xarxes internacionals , especialment en l’àmbit de la Unió Europea

Foto_Visio_valors_cat

VALORS

Assumim els valors de les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre , d’interès general i d’economia social, especialment en relació a la participació , la transparència i la sostenibilitat , així com l’eficiència en la gestió dels recursos . Prioritzem com específics :

Confiança mútua : la confiança entre les entitats federades i del sector és un eix fonamental per avançar en la missió que compartim

Compromís amb els i les joves i dels i les joves en el seu propi desenvolupament: entenem el compromís amb els i les joves com a motor clau del treball de la federació i plantegem com a indispensable la col · laboració entre les entitats i amb altres actors que ho comparteixin . Valorem el compromís dels joves amb el seu propi desenvolupament com a requisit bàsic i eix de la intervenció de les entitats .

Participació : la participació de les entitats i els joves dóna sentit i força al treball de la federació . Fem nostres les demandes dels joves , de les entitats defensant i fent-les visibles . Desitgem mostrar presents en els diferents espais de debat , coordinació i assessorament influint activament en la seva millora .

Aprenentatge i treball en xarxa : creiem en el valor del treball en xarxa entès com el compartir experiències , posicionaments i metodologies per fomentar l’activitat i la millora contínua en el treball amb els joves .

Respecte a la diversitat: valorem la diversitat com un actiu tant de les entitats federades com dels joves que s’atenen des de cadascuna d’elles .