Model FEPA d’atenció a la joventut extutelada: una proposta a nivell estatal

Projecte: RECERCA FEPA

Descripció: aquest informe reflecteix els debats, les reflexions, l’anàlisi, el diagnòstic i les conclusions que van anar sorgint durant un procés de reflexió impulsat al maig del 2019 en el marc de la Federació.