Model marc pisos d’autonomia

Descripció: Recurs que pretén donar les eines necessaries per a què els i les joves extutelats/des aconsegueixin emancipar-se a través de quotes d’autonomia en els àmbits de la seva vida personal i social.

Descarrega els documents: CAT | ESP

Menú