Nota de premsa sobre l’obtenció de la TIE

30 de novembre de 2020

La Secretaria d’Estat de Migracions, en coordinació amb el Ministeri d’Interior, ha impulsat un seguit d’accions per protegir la seguretat jurídica de les persones estrangeres. A través d’un recordatori que figurarà en les resolucions que expedeixen les oficines d’estrangeria, es subratllarà que la mera tinença d’aquesta resolució produeix plens efectes davant l’administració i davant de tercers, i la seva eficàcia no es troba condicionada a l’obtenció de la Targeta d’Identificació d’Estranger (TIE).

Aquesta iniciativa de l’Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions permetrà que, durant el període de temps que transcorre entre que el ciutadà rep la resolució de l’Oficina d’Estrangeria i el moment en què obté la TIA, les persones estrangeres puguin continuar utilitzant el document expedit per l’Oficina d’Estrangeria (que s’haurà de presentar a la Comissaria per a procedir a l’obtenció de la Targeta) per poder fer valer davant de tercers els drets inherents a aquesta autorització.

Llegiu la nota de premsa en la seva totalitat al PDF adjunt.